ข้อกำหนดการใช้งาน

แก้ไขครั้งล่าสุด: 2022-06-17

ข้อตกลงในข้อกำหนด

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน fvid.cc เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนด") ที่ fvid.cc ("เรา" หรือ "พวกเรา") จะให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ที่ระบุไว้ข้างต้น (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์" ") ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา โดยการเยี่ยมชม เข้าถึง ใช้งาน และ/หรือเข้าร่วม (เรียกรวมกันว่า "การใช้") เว็บไซต์ แสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ คำว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายถึงคุณ หน่วยงานใดๆ ที่คุณเป็นตัวแทน ตัวแทนของคุณหรือของหน่วยงาน ผู้สืบทอด ผู้รับมอบหมายและบริษัทในเครือ และอุปกรณ์ใดๆ ของคุณหรือของพวกเขา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดนี้ คุณจะถูกห้ามอย่างชัดแจ้งจากการใช้เว็บไซต์ และคุณต้องหยุดการใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแจกจ่ายให้กับหรือใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้ดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือซึ่งจะทำให้เราต้องลงทะเบียนใด ๆ ภายในเขตอำนาจศาลหรือประเทศดังกล่าว . ดังนั้น บุคคลเหล่านั้นที่เลือกเข้าถึงไซต์จากสถานที่อื่น ๆ ทำเช่นนั้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นแต่เพียงผู้เดียว หากและในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้

ใช้ใบอนุญาต

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาของสื่อบนเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวเพื่อการรับชมชั่วคราวส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้ คุณตกลงที่จะไม่:

  • ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากไซต์อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือคอมไพล์คอลเลกชัน การคอมไพล์ ฐานข้อมูลหรือไดเร็กทอรีทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  • ดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสีย หรือสร้างความเสียหายต่อเราและ/หรือไซต์ตามความเห็นของเรา
  • ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากไซต์เพื่อคุกคาม ละเมิด หรือทำร้ายบุคคลอื่น
  • มีส่วนร่วมในการเฟรมหรือการเชื่อมโยงไปยังไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • แทรกแซง ขัดขวาง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนไซต์หรือเครือข่ายหรือบริการที่เชื่อมต่อกับไซต์
  • คัดลอกหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ของไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Flash, PHP, HTML, JavaScript หรือรหัสอื่น ๆ
  • ถอดรหัส แยกส่วน แยกส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยหรือในทางใดทางหนึ่งที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของไซต์
  • ใช้ไซต์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามใดๆ ที่จะแข่งขันกับเรา หรือใช้ไซต์และ/หรือเนื้อหาเพื่อความพยายามในการสร้างรายได้หรือองค์กรเชิงพาณิชย์

ระยะและการเลิกจ้าง

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้ไซต์ โดยไม่จำกัดข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิด ปฏิเสธการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงการบล็อกที่อยู่ IP บางอย่าง) แก่บุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือ โดยไม่มีเหตุผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดการรับรอง การรับประกัน หรือข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือของกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ เราอาจยุติการใช้งานหรือการเข้าร่วมของคุณในเว็บไซต์หรือลบเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีคำเตือนตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ลงโฆษณา

เราอนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาแสดงโฆษณาและข้อมูลอื่น ๆ ของตนในบางพื้นที่ของไซต์ เช่น โฆษณาในแถบด้านข้างหรือโฆษณาแบนเนอร์ หากคุณเป็นผู้โฆษณา คุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อโฆษณาใด ๆ ที่คุณวางบนเว็บไซต์และบริการใด ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านโฆษณาเหล่านั้น นอกจากนี้ ในฐานะผู้โฆษณา คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจทั้งหมดในการวางโฆษณาบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ และสิทธิ์ตามสัญญา เราเพียงแค่จัดเตรียมพื้นที่สำหรับลงโฆษณาดังกล่าว และเราไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้ลงโฆษณา

การปฏิเสธความรับผิด

ไซต์นี้จัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่ คุณยอมรับว่าการใช้ไซต์และบริการของเราจะถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่เกี่ยวข้องกับไซต์และการใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และเราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อ (1) ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาและเนื้อหา ( 2) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามอันเป็นผลจากการเข้าถึงและการใช้งานไซต์ของคุณ (3) การเข้าถึงหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลทางการเงินใด ๆ และทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่เก็บไว้ในนั้น (4) การหยุดชะงักหรือการหยุดการส่งผ่านไปยังหรือจากไซต์ (5) ข้อผิดพลาด ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายกันที่อาจถูกส่งไปยังหรือผ่านไซต์โดยบุคคลที่สามใด ๆ และ/หรือ ( 6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาและเนื้อหาใด ๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ ส่ง หรือทำอย่างอื่นผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่รับประกัน รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่มีอยู่ในแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่น ๆ และเราจะไม่ เป็นฝ่ายหรือรับผิดชอบในการติดตามธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อใดๆ หรือในสภาพแวดล้อมใดๆ คุณควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและระมัดระวังตามความเหมาะสม

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่ว่าในกรณีใด เราหรือกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นแบบอย่าง โดยบังเอิญ พิเศษ หรือเป็นการลงโทษ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์ของคุณ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

การชดใช้ค่าเสียหายและการปล่อยตัว

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราและถือว่าเราไม่เสียหายจากความเสียหายใด ๆ ทั้งหมดและการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สาม รวมถึงค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ

ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามใดๆ มากกว่าหนึ่งราย คุณจะปลดเปลื้องเรา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้สืบทอดสิทธิของเรา จากการเรียกร้อง การเรียกร้อง และความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลสืบเนื่อง) ทุกประเภท หรือลักษณะที่ทราบและไม่ทราบ สงสัยและไม่สงสัย เปิดเผยและไม่เปิดเผย ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าวและ/หรือเว็บไซต์